Har klart å snu kriminalitetstall

En 70 prosents reduksjon av ungdomskriminaliteten er et fantastisk stykke arbeid.