"Himmelekspressen"

TIGGERNE: Hva med å ta i bruk utrangerte sovevogner?