Takk til parkvesenet og ingeniørvesenet

Jeg sier til mine gjester at jeg har verdens flotteste have og slipper å stelle den.