Likestilling kommer ikke av seg selv

Spørsmålet om hvem som sitter med makten, er også viktig.