• FEDME: Fedme er blitt et så stort problem i den velstående delen av verden at det er blitt politikk. Viktig helsepolitikk.

Fedmeepidimi er blitt politikk

Fedmeutbredelsen øker og er blitt en utfordring for helsemyndigheter i den velstående delen av verden.