Et mer rettferdig skattesystem

Formuesskatten er med på å betale skattelette til de mer vanskeligstilte i samfunnet.