Foreldre og barns rettssikkerhet må styrkes

Slik systemet fungerer i dag er rettssikkerheten kun en illusjon.