Vår vår i vår

Det er førstemann til sankthans. Løvetennene bider seg fast havelangs. Våren er gul og grenseløs. Det hekkes intenst og kvidres på udenlansk. Udepilsen twidres og grillmad sykles inn fra Meny. Men så er det kommet opp et trekanta veiskilt med udropstegn langs hovedudfartsåra. Telehiv. Bildekk ruller over solbrent og bulkete fladbrødvei. Veibanen knuses til asfaltsoll, og nydes med temperert saulevann.