Veibyggingens pris

Det går en grense for hvor stor del av regningen staten kan skyve over på bilistene gjennom bombrikker.