Religionsfrihet som retten til ikke å ha noen religion

Forståelsen av religionsfrihet som "retten til ikke å ha en religion" fremstilles ofte som en nøytral holdning. Men når denne forståelsen av nøytralitet blir enerådende i samfunnet, skjer det en åpenbar innsnevring av religionsfriheten.