Ufint fra AUF-lederen

Dette er rett og slett flau lesning.