• Men siden flesteparten av oss ikke har satt av en buffer økonomisk i tilfelle vi blir rammet av sykdom der velferds-Norge ikke dekker medisinene, sitter vi igjen med to valg. Enten vente e og håpe, eller sette familiens økonomi i uføre, skriver innsenderen. FOTO: Scanpix

Endelig, men det tok tre år

Når sykdom berører de vi er mest glad i, er det vanskelig å forstå og godta at det er penger som skal avgjøre om de skal få en mulighet til å bli friske eller forlenge sine liv med måneder og år.