• Artikkelforfatteren skriver om innholdet i begrepet dialog. På bildet ses pave Frans under besøket til Sverige i 2016. FOTO: NTB Scanpix

Fra konflikt til fellesskap

Dialog er ikke et forsøk på å overbevise motparten, heller ikke å strebe mot full full enighet, men derimot å møtes i «overlappende enighet» om rettferdighet, fred, forsoning og menneskerettigheter.