Dette viser at vi ikke lenger har demokrati i verden, men plutokrati, rikmannsvelde! Det er flertallet av jordens befolkning som virkelig må betale rikdommens pris!

Her kan du lese Fjermeros' Synspunkt

Ville de samme 62 personene lidd noen nød om det bare hadde eid like mye som 1 milliard mennesker? Ikke i det hele tatt! Ville de 62 ha lidd noen nød om det bare hadde eid det samme som 1 million mennesker? Også det er lite sannsynlig.

Hvorfor har vi likevel fått en slik skremmende utvikling? Thomas Piketty har påvist at dette faktisk er resultatet av en villet politikk, innledet av Reagan og Thatcher. Dette brøt med den utjevningspolitikk som var ført like siden 1. verdenskrig, den politikken som dannet det økonomiske grunnlaget for vår velferdsstat. Hensikten var visstnok å stimulere økonomien, men det har bare stimulert rikdommen!

Piketty peker også på veien ut av uføret: arveavgifter for å hindre opphoping av kapital hos enkeltpersoner gjennom arv og økt skatt på kapitalinntekter for å motvirke regressiv skatt, der en betaler mindre skatt jo rikere en er!

Nå er vel ingen av de 62 personene norske, men likevel er dette aktuelt også her i landet: vi har en regjering som fører den samme forfeilete skattepolitikken som andre land, og som fører til privat rikdom og offentlig fattigdom! Den lider av den vrangforestillingen at skattelettelser for de aller rikeste fører til mer investeringer i næringslivet, til tross for at forskningen viser at lettelser i personbeskatning stor sett går til økt forbruk!

Statsråd Listhaug ønsker mer konsekvensetikk i politisk debatt. Når da konsekvensene av den politikken som føres, er så alvorlige at de på sikt vil true hele vårt velferdssamfunn, håper jeg Listhaug kan fortelle sin partifelle Jensen mer om nettopp konsekvensetikken! Det er ikke flyktningene som truer vår velferd, men skattepolitikken!