En advarsel

Vekst er ikke noe som kommer av seg selv. Den må legges til rette for.