• GROVE MANGLER: Når det på side 219 i Gjørv-kommisjonens rapport står at flere i politiets sikkerhetstjeneste aldri hadde deltatt i noen øvelse, eller deltatt på beredskapsøvelser etter 2008, så er det en alvorlig svakhet selv på toppnivå, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Vi har glemt at øvelse gjør mester

Systematisk trening er avgjørende for at en bedrift eller organisasjoner skal prestere over tid. Organisasjonsteorien underbygger dette.