• Arne Thomassen skaper strid med sin stemmegivning i sykehussaken. Her under et tidligere møte i bystyret i Lillesand. FOTO: ERLEND OLSBU

Thomassens rolleblanding

Arne Thomassen møter seg selv i døra i sykehussaken.