• ULYKKESÅRSAK: Artikkelforfatteren mener årsakene er betinget i menneskelige valg og adferd. Veien er en død konstruksjon og gjør ingen fortred. FOTO: SCANPIX

Trafikksikkerhet og visjon

At det skal omkomme cirka 150 mennesker hvert år på norske veier er en enorm og ustoppelig, vedvarende katastrofe