Sikkerhet på mobil

Når så mye av vårt samfunns infrastruktur baseres på mobiltelefon, er det avgjørende at vi har et mobilnett som kan møte den trafikken.