• MANGE NOK? Jeg har aldri oppfattet at det kunne settes likhetstegn mellom størrelse og styrke, kvalitet og resultater. Tvert imot, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Kjempe eller kjempegod?

Bør Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark slås sammen? Vi har bedt aktører fra tre ulike samfunnsområder om å gi sin mening. Først ut er Svein Harberg, som er utdanningspolitisk talsmann for Høyre.