• En viktig del av løsningen er å gjøre det enkelt å velge miljøvennlig for oss som bor i byen. En effektiv arealplanlegging som gjør det enkelt å reise med kollektivtrafikk, sykkel og gange vil gjøre at færre er avhengige av å bruke bilen i fremtiden, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tormod Flem Vegge

Blå byer med grønne løsninger

Klimautfordringen er global, men den må løses lokalt. Verdens byer står for 70 prosent av verdens utslipp. Andelen som bor i byer er økende.