Tilsvar Chris Svendsen

Jeg får nøye meg med noen korte ledetråder som svar på Chris Svendsens motinnlegg 18. oktober ettersom avstanden her virker stor.