Jeg ønsker å bli kommunalpolitiker!

Undertegnede, sekretær på UiA, ønsker å bli ny kandidat ved det kommende kommunevalg.