• Kravet om at alle skulle inn i manntall beveget Josef og Maria til å foreta en strabasiøs reise på vel 12 mil fra Galilea i nord til Betlehem i sør. Den nøkterne årsak til reisen var trolig at Davids-ætlingen Josef hadde eiendom i Betlehem, noe som gjorde ham lokalt skattepliktig. FOTO: Nordahl, Aleksander

Når ble Jesus født?

Utviklingen av den kirkelige festkalenderen er en spennende, men komplisert historie. Den er omgitt av mye usikkerhet. Men emnet er lokkende, så det bør ikke forsømmes. Akkurat nå er det julen det handler om.