• I landene Burkina Faso, Niger og Mali har vi som sivilsamfunnsorganisasjon, og i samspill med lokale og nasjonale undervisningsmyndigheter, fått ungdom som har falt utenom utdanningssystemet tilbake til skolen, skriver innsenderen. Bildet er fra en barneskole i Moshi, Tanzania. FOTO: NTB SCANPIX

Et flerdimensjonalt fokus på utvikling

Også i bistand er det viktig å se med nye blikk på hvordan vi arbeider og hva som skal være sentrale områder for norsk bistand.