Realismen har tatt over

Halvannen milliard i overskudd? Det er gamle, glemte ambisjoner. 700 mill. er bra, det.