• GRAVIDITET OG RUS: Helsepersonell har meldeplikt når de er kjent med at den gravide ruser seg på en måte at det er "overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade". Artikkelforfatteren mener denne meldeplikten både er lite kjent, og at det er mye usikkerhet om hvor melding skal gå. FOTO: SCANPIX

Barnevern – også i mammas mage

I den nye stortingsmeldingen om barnverntjenesten er det varslet at det kan bli endringer av loven for bedre vern av ufødt barn. Jeg håper at slike endringer snart kan bli en realitet.