• UTENLANDSTJENESTE: Artikkelforfatteren poengterer at selv om Forsvarets formelle ansvar stanser ett år etter hjemkomst, skal man stille opp for sine soldater så lenge de måtte ønske det. På bildet: Norske soldater i Camp Maimanah i Faryab, Afghanistan (2012). FOTO: SCANPIX

Hva mener veteranene?

For første gang har vi gjort en omfattende undersøkelse av hva veteranene egentlig mener om Forsvarets tjenester.