• MIKE Lørkom 101112 - 3.jpg

De skapte et monster

Hensikten var god. Så vokste byråkratiet oss over hodet. Men det blir like galt å avskaffe det.