Uretten mot Israel

I avisen kritiseres kristne nordmenn og Israel venner som ut i fra sin tro ønsker å gjøre en ikke voldelig dugnad for Israel, ikke et ord om de 60-70 norskfødte borgere som reiser ned for å slåss for IS.