• Innsenderen reagerer på det store innslag av engelsk språk i butikkene i København. FOTO: NTB SCANPIX

Er København en bydel i London?

Det skulle en nesten tro etter alle de engelske ord og vendinger som slår mot en.