KrFs veivalg

KrFs manglende evne og vilje til å foreta et klart veivalg før sist stortingsvalg, har vært angitt som én av hovedforklaringene på katastroferesultatet på 5,5 prosent.