Psykiatriens vrangforestillinger

Rundt 100.000 mennesker i Norge er i dag uføretrygdet med en psykiatrisk diagnose. De er gjort til kronikere i og av psykiatrien.