Hodebry for lærerne

Det kan det være grunn til å spørre om elevene opplever skolens tilnærming til bruk av teknologi som motiverende eller som en motkultur som snarere holder igjen utviklingen deres.