Skjebneår for Europa

2010 har vært et tøft år for Europa og EU.