Bilateral bistand bør opphøre

I løpet av de siste 50 årene er over 1.000 milliarder dollar sendt til Afrika – mens andelen fattige i verdensdelen gikk opp fra 11 til 66 % i perioden 1970-98.