«Ta en Obama»

Hvilken effekt kan det få for livet i vår lokale andedam hvis vi bruker USAs nye president som forbilde for politisk arbeid?