Helsegigant

Helseminister Sylvia Brustad har hugget over en gordisk knute i sykehus-Norge når hun slår sammen Helse Sør og Helse Øst til ett helseforetak.