Farlege ideologiar

Historikarar har til nå lagt hovudvekta på følgjene av nazismen. Kvifor har norske fagfolk svikta ofra for kommunismen?