Kommunen og Start

Kristiansand kommune vurderer nå om den skal kjøpe og overta driften av Sør Arena.