Blant overgripere og undertrykkere

I Bygland var drapsofferet i ferd med å ta en aktiv plass i bygdas sosiale miljø. Mannen holdt seg i bakgrunnen. Han var sosialt passivisert. Han drepte sin kone.