Dyr kloakk

De ellers så sindige folkevalgte i Lindesnes har fått nok. De nekter å bøye seg for et statlig pålegg om å bygge nytt kloakkrenseanlegg.