Surt klima

Klimatoppmøtet i København avdekket en grunnleggende mistillit mellom rike og fattige land. Møtet ble avsluttet uten enighet om en forpliktende avtale om utslippsreduksjoner.