Det gode liv som gammel

Eldre og eldres levekår er ofte omspunnet av feilaktige myter, basert på entydig, diskriminerende og direkte misvisende informasjon på mange områder. De fleste eldre lever gode liv. Mange har til og med et bedre liv enn da de var yngre.