• Disse kilometerlange togene av idrettslag og dansere, interesseforeninger og sangere er levende bilder av et Norge i forandring, skriver Omdal om Borgertoget. På bildet: Kristiansand Fekteklubb i Borgertoget i 2016. FOTO: Kjartan Bjelland

Hele folket i 17.mai-tog

Heller en nasjon som går i folketog for å hylle seg selv, enn et som drar i felttog mot andre.