Respektløs kjøring

Hvis du ligger i 100 km/timen på den nye motorveien mellom Kristiansand og Lillesand, vil du bli forbikjørt av trailere, varebiler og biler med tilhenger!