Start Stadion AS, moms og media

Uttalelsene ble altfor kategoriske fra min side.