"Politikk og følelser"

Hvilke følelser sikter ordføreren til, og fra hvem?