Mer barnetrygd til fattige familier

Barnetrygden må økes og dernest skattlegges.