Bokmålsbrukar ynskjer nynorsk

Eg trur det fleire lesarar som ynskjer nynorsk i spaltene enn mange trur.